0

Okienko zmiany narzędzia – dodawanie własnego GUI do Axisa

Plik /usr/bin/axis po funkcji parse_gcode_expression(e) a przed definicją klasy _prompt_areyousure wstawiamy nasą klasę:

(tak, def prompt_tool(title, text) jest już poza definicją klasy) Niżej – po funkcji clear_offset a przed touch_off wstawiamy naszą funkcję:

  W pliku /usr/share/axis/tcl/axis.tcl  po setup_widget_accel $_tabs_manual.jogf.zerohome.zero [_ „Touch… Continue Reading